Program høst 2022

Vi øver onsdag i partallsuker kl. 18.30 til 20.30 i Randesund Frikirke.

Gi beskjed til Lisbeth på tlf. 90567069 dersom du ikke kan komme på øvelse eller opptredener.

August:
24.08: Øvelse

September:
07.09: Øvelse og foreldremøte
21.09: Øvelse

Oktober:
05.10: Øvelse
19.10: Øvelse
21-23.10: Soul Children Festival i Oslo

November:
02.11: Øvelse
16.11: Øvelse
30.11: Øvelse

Desember:
11.12: Vi synger jula inn i Randesund Frikirke (kl. 18.00)
14.12: Juleavslutning

Vi kommer tilbake med mer detaljert program


Publisert

i

av

Stikkord: