Program

Vi øver onsdag i oddetallsuker kl. 18.30 til 20.30 på Holte skole.
Soul Teens (fra 10. klasse) øver 45. min ekstra hver 4. uke fra kl. 20.30 til 21.15.
Gi beskjed til Lisbeth på tlf. 90567069 dersom du ikke kan komme på øvelse eller opptredener.

Januar:
03.01: Øvelse (+teens)
14.01: Soul Teens (fra 10. klasse) synger på fellesmøte i Q42. Oppmøte kl. 09.30.
17.01: Øvelse
30.01: Innspilling i Randesund Frikirke. Oppmøte kl. 16.00
31.01: Øvelse (+teens)

Februar:
04.02: Vi synger på gudstjeneste i Søm Kirke. Oppmøte kl. 10.00
14.02: Øvelse/minikonsert og basar. Ta med familie og venner.
28.02: Øvelse (+teens)

Mars:
14.03: Øvelse
18.03: Vi synger på gudstjeneste i Ytre Randesund Misjonskirke. Oppmøte på Holte skole kl. 10.00.
28.03: Påskeferie. Ikke øvelse.

April:
04.04: Ekstraøvelse i Randesund Frikirke
7-8.04: RSC-weekens i Randesund Frikirke. Soul church søndag kl. 11.00. Mer info kommer.
11.04: Øvelse (+teens)
25.04: Øvelse

Mai:
09.05: Sommeravslutning

Last ned program for utskrift her