Søm Kirke 26. mars

  • av

Vi synger på gudstjenesten i Søm Kirke søndag 26. mars.

Kormedlemmene må møte kl. 10.00 i Søm Kirke.